040 513 614

V nakupovalni košari ni artiklov.

SPLETNE NAGRADNE IGRE

PRAVILNIK SPLETNIH NAGRADNIH IGER BERNI D.O.O.

Organizator nagradnih iger je podjetje BERNI d.o.o., Podreča 36, 4211 Mavčiče.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri

Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke (ime, e-naslov) oz sledite navodilom trenutno aktivne nagradne igre.

3. Podelitev nagrad

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagraden igre v prostorih organizatorja. Žrebanje je javno in se ga lahko udeleži kdorkoli želi.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine

Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

6. Obvestilo in dostava nagrad

Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 10 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

7. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov

Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), in GDPR (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016) da organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdelujejo ter uporabljajo za namene izvajanja nagradne igre, izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, izdelavo analiz in primerjav, neposrednega trženja, ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), proučevanja vaših nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah. Pridobljene osebne podatke bodo vsi navedeni skrbno varovali in uporabljali v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje časovno neomejeno objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook straneh organizatorja in v e-poštnih sporočilih nagradne igre ter drugih kanalih.

Izvajalec bo osebne in druge podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelavo analiz, primerjav z drugimi nagradnimi igrami ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Zbirajo se naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, IP naslov.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 in GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške v zvezi z izvedbo zahteve nosi organizator.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.

10. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva tako, da pošlje e-mail sporočilo na naslov info@etuizamobi.si.

11. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Nori etuiji za mobitele in na spletni strani.

 
Brezplačna dostava
Brezplačna dostava za vsa naročila v skupni vrednosti nad 40€!
 
15 dnevna garancija
Če si slučajno naročil/a izdelek, ki ne ustreza mobitelu, ne skrbi! Zamenjali ga bomo brezplačno ali vrnili denar.
 
Potrebuješ pomoč?
Pošlji nam sporočilo na info@etuizamobi.si, vedno z veseljem pomagamo in svetujemo!
 
Največja izbira etuijev
Ne najdeš etuijev za svoj telefon? Piši nam na info@etuizamobi.si.